Internetowy Serwis Kolegium Lekarzy Rodzinnych Regionu Lubuskiego
 Aktualności  KLR-RL  News  Ogłoszenia  Dokumenty  Szkoła  Linki  Forum


Oświadczenie Prezydium Zarządu Głównego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
w sprawie aresztowania dr Jarosława Pinkasa

W dniu 18 kwietnia 2008 roku sąd w Łodzi zadecydował o aresztowaniu na trzy miesiące dr Jarosława Pinkasa, któremu prokurator postawił zarzuty o charakterze korupcyjnym. Nie mając wiedzy co do istoty sprawy nie wyrokujemy o winie bądź niewinności naszego kolegi. Zdecyduje o tym niezawisły sąd, który rozważy zebrany przez prokuraturę materiał dowodowy. Protestujemy jednak wobec trybu postępowania, skazującego podejrzanego na "karę pozbawienia wolności" jeszcze przed wydaniem wyroku.

Zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci trzymiesięcznego aresztu wobec osoby podejrzanej jest niczym innym jak karą więzienia bez wyroku. Nie można oprzeć się wrażeniu, że takie działanie w wielu przypadkach jest nadużywane "w obawie przed mataczeniem", stanowiąc jednak najczęściej przykrywkę dla słabości zgromadzonego materiału dowodowego, lub niewydolności procedur organów ścigania. Działania takie naruszają fundamentalną zasadę domniemiania niewinności do momentu, gdy wina nie zostanie udowodniona. Stanowią nieuzasadnioną karę dla podejrzanego, wyłączając go z życia rodzinnego, zawodowego i społecznego. Są też stygmatem dla jego najbliższych.

W naszym głębokim przekonaniu wielomiesięczny areszt zapobiegawczy może być uzasadniony wobec osób groźnch dla otoczenia, recydywistów, lub względem których istnieje uzasadnione podejrzenie, że będą ukrywać się przed wymiarem sprawiedliwości. Żadna z tych przesłanek nie może mieć zastosowania w odniesieniu do lekarza kierującego dużym instytutem naukowym, pełniącego w przeszłości inne ważne funkcje publiczne, cieszącego się powszechnie nieposzlakowaną opinią.
Nie uważamy, by prawo miało faworyzować osoby pełniące określone funkcje lub wykonywujące pewne zawody.
Uważamy jednak, że powszechnie szanowany lekarz, na etapie postępowania przygotowawczego, nie może być traktowany w ten sposób.

Sądzimy, że czas na poważną dyskusję społeczną w tej sprawie.

Warszawa, 23 kwietnia 2008


Dr med. Adam Windak
Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

Dr med. Maciej Godycki - Ćwirko
Wiceprezes, Prezes elekt Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

Dr Agnieszka Jankowska - Zduńczyk
Wiceprezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

Dr med. Tomasz Tomasik
Skarbnik Zarządu Głównego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

Dr Tomasz Sobalski
Członek Prezydium Zarządu Głównego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

Dr Jacek Łuczak
Były Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

Prof. dr hab. Witold Lukas
Członek Zarządu Głównego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

 Aktualności  KLR-RL  News  Ogłoszenia  Dokumenty  Szkoła  Linki  Forum
Serwis zaprojektowała © ePartner