wpłata do
29.02.2008
wpłata do
31.03.2008
wpłata do
12.05.2008
wpłata po
12.05.2008
LEKARZE
członkowie KRLwP
240,00 zł
275,00 zł
350,00 zł
550,00 zł
Rezydenci Medycyny
Rodzinnej
120,00 zł
140,00 zł
160,00 zł
250,00 zł
Pielęgniarki i Położne
środowiskowo-rodzinne
120,00 zł
140,00 zł
160,00 zł
250,00 zł
LEKARZE niebędacy
członkami KRLwP
300,00 zł
345,00 zł
420,00 zł
550,00 zł
Osoby Towarzyszące
200,00 zł
200,00 zł
200,00 zł
250,00 zł
* po potwierdzeniu karty zgłoszenia pieczątką Ośrodka Kształcenia Lekarzy Rodzinnych
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA wraz z kopią dowodu wpłaty faxem na numer: +12 431 21 44
Na stronie internetowej Kongresu zostały umieszczone informacje dotyczące hoteli, w których uczestnicy Kongresu otrzymają promocyjne ceny noclegów.
Prosimy o dokonywanie rezerwacji miejsc noclegowych bezpośrednio w hotelach.
Termin rezerwacji miejsc hotelowych upływa w dniu 21 kwietnia 2008 roku.