Internetowy Serwis Kolegium Lekarzy Rodzinnych Regionu Lubuskiego
 Aktualności  KLR-RL  News  Ogłoszenia  Dokumenty  Szkoła  Linki
Przynależność| Adresy władz | Fotografie władz|

Jak zostać członkiem KLRwP


Procedura

Lekarzy rodzinnych chętnych przystąpić do Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce prosimy o wypełnienie deklaracji przynalezności i opłacenie składki członkowskiej w wysokości 70 zł na konto 55 1060 0076 0000 3200 0046 4733
Wzór deklaracji
Wypełnioną deklarację i kserokopię dowodu wpłaty prosimy przesłać na adres biura
Lubuskiego Oddziału Województwaul. Energetyków 2 pok. 332, 65-031 Zielona Góra.
Zostaną one po odnotowaniu w oddziale wojewódzkim przesłane do biura Zarządu Głównego w Warszawie. Następnie kandydat na członka Kolegium jest przyjmowany na posiedzeniu Zarządu Głownego w poczet członków Kolegium

 Aktualności  KLR-RL  News  Ogłoszenia  Dokumenty  Szkoła  Linki
Serwis zaprojektowała © ePartner